endeka

ENDEKA SBD – družstevní bydlení

Družstevní bydlení je skvělou možností pro všechny, kteří hledají nový byt bez hypotéky. Úvěr na jednotlivé byty si totiž u banky bere družstvo, nikoliv nabyvatel. Ten je pouze členem družstva, a aby se jím stal, musí uhradit pouze členský vklad, jenž má hodnotu 25–35 % celkové ceny bytu.

Zbylých 65–75 % ceny bytu splácí nabyvatel družstvu po dobu následujících 20–25 let. Se správou domu si starosti dělat nemusí, postará se o ni družstvo. A až po letech nabyvatel splatí celkovou cenu bytu, může si požádat o převod do osobního vlastnictví.

Výhody družstevního financování oproti hypotéce

Při koupi družstevního bydlení nabyvatel nemusí složitě dokládat příjmy ani shánět dokumenty k nemovitosti. Členové družstva neplatí bance, ale družstvu, které splácí úvěr. Družstevní financování je tudíž je v porovnání s hypotékou dostupnější širšímu spektru zájemců.

Financování nákupu družstevního bytu hypotékou

K nákupu družstevního bytu je možné využít Hypotéku na družstevní byt. Není třeba ručit jinou nemovitostí. Stačí, když vám družstvo vystaví potvrzení, že vám do jednoho roku od koupě převede byt do vlastnictví.

Převod bytů do vlastnictví členů družstva

Uhradil-li člen družstva zcela základní členský vklad, další členský vklad a další náklady, které jsou stanoveny v souladu se závaznými pravidly schválenými členskou schůzí a jsou či budou s převodem vlastnického práva k družstevní jednotce spojené, je oprávněn vyzvat družstvo k realizaci převodu družstevní jednotky včetně příslušného spoluvlastnického podílu ke společným částem budovy a pozemkům do vlastnictví člena družstva, který je nájemcem družstevní jednotky, k níž má být vlastnické právo převedeno. Před uzavřením smlouvy o převodu družstevní jednotky do vlastnictví člena družstva je člen povinen uhradit družstvu náklady, které vznikly nebo vzniknou v souvislosti s převodem. Žádost o převod vlastnického práva k družstevní jednotce musí člen družstva podat k rukám představenstva družstva nejméně třicet dnů před uplynutím termínu k zahájení vyřizování žádostí družstvem. Žádosti o převod vlastnického práva začne družstvo vyřizovat vždy k 30.6. a 31.12. příslušného kalendářního roku. V případě obdržení žádosti převede družstvo do 90-ti dnů od uplynutí termínu k zahájení vyřízení žádostí vlastnické právo k předmětné družstevní jednotce do vlastnictví člena družstva, a to za podmínek, které stanoví představenstvo družstva. To neplatí, je-li člen družstva v prodlení s úhradou jakéhokoli plnění vůči družstvu.

Sazebník poplatků za úkony družstva:

převod členských práv a povinností

úkony spojené s převodem bytu do vlastnictví

vydání souhlasu k podnájmu bytu

povolení umístění sídla firmy

vystavení potvrzení pro jiné orgány

vydání souhlasu k provedení stavebních úprav

zaslání upomínky

2.000,- Kč

6.000,- Kč

2.000,- Kč

3.000,- Kč

200,- Kč

350,- Kč

200,- Kč

ENDEKA SBD, stavební bytové družstvo

Jundrovská 1101/48

624 00 Brno

IČO: 293 694 87

Číslo účtu: 4278719309/0800

+420 603 100 251

Kontaktovat
Domov

Prodáváte nemovitost?

Prodejte ji nám!

Zjistit více
Lupa

Hledáte nemovitost?

My jich máme hodně. Podívejte se na naši nabídku nemovitostí.

Zjistit více

prodej

nemovitosti k prodeji