Článek

Jak přepsat elektřinu a nezbláznit se

Jak přepsat elektřinu a nezbláznit se

S přepisem elektřiny se asi setkali všichni, kteří si koupili nebo pronajali nemovitost. Pro některé to byla jednoduchá záležitost a pro jiné nervy drásající běh na dlouhou trať. V tomto článku se proto zaměříme na 3 nejznámější a mezi lidmi nejrozšířenější distribuční společnosti, a pokusíme se přiblížit to, jak u nich přepis zákazníka funguje.

Obsah

Přepis elektřiny bez změny dodavatele

Většinou nám pro změnu zákazníka v rámci jedné společnosti postačí údaje o elektroměru, stávajícím zákazníkovi a novém zákazníkovi, odeslání těchto informací konkrétní společnosti a vyčkání na zaslání smluv což obvykle trvá maximálně 14 dní. V tomto případě obvykle vše probíhá bez problému.

Změna zprostředkovatele elektřiny

Zádrhel však může nastat, pokud přepisujeme elektřinu se změnou dodavatele, jinak řečeno, chceme změnit společnost, která nám bude dodávku elektřiny zprostředkovávat. Ptáte se proč? Odpověď je jednoduchá. Stávající společnost nechce přijít o klienta, a proto se stává, že samotný přepis komplikuje. Jednou chybí razítko, jindy zas plná moc nebo třeba správný formulář.

Celý proces obvykle trvá 5 až 6 týdnů, může se však stát, že pokud stávající společnost je opravdu vytrvalá a přepis oddaluje/znemožňuje anebo naopak, že chyba nastane na naší straně a nedodáme všechny potřebné informace a formuláře, přepis může trvat i déle. Tady nastává komplikace v tom, že stávající zákazník, byť nemovitost již nevlastní nebo neobývá, musí (měl by) stále hradit zálohy (které se mu zpětně vrátí) jinak hrozí demontáž elektroměru.

Rozdíly mezi poskytovateli elektřiny

Nyní se však zaměřme na již samotné společnosti. Jak se říká každý pes jiná ves, a to platí i v případě společností distribuujících elektřinu. Každá společnost má jiné požadavky pro uzavření nové smlouvy, všechny však doporučují podat všechny dokumenty najednou (myšleno i za stávajícího zákazníka).

Uživatelsky přívětivý přepis u E.ON

U společnosti E.ON postačí vyplnit jednoduchou Žádost o změnu zákazníka, kde postačí vyplnit pouze jeden údaj o elektroměru, a to jeho číslo, nebo číslo místa spotřeby, které nalezneme ve faktuře nebo smlouvě stávajícího zákazníka. Dále je třeba vyplnit stav elektroměru ke dni přepisu, údaje o stávajícím a novém zákazníkovi, výši a četnost záloh. Pokud chceme zákazníka přepsat se změnou dodavatele, musíme navíc vyplnit EAN kód, stávajícího dodavatele elektřiny, distribuční sazbu a hodnotu hlavního jističe.

Kde se při přepisu energií obrnit trpělivostí

Dej blbci funkci a vymyslí lejstro, takto by se dal definovat přepis zákazníka u společnosti ČEZ a Innogy. Pokud vyřizujeme veškeré formality i za stávajícího zákazníka, musíme vyplnit následující dokumenty:

  •  Smlouvu o připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí
  •  Předávací protokol pro přepis odběrného místa
  •  Návrh na ukončení smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny dohodou
  •  Plná moc pro změnu dodavatele
  •  Plnou moc pro zastupování

A aby toho nebylo málo, tak jim do přílohy emailu vložíme ještě doklad o vztahu k nemovitosti.

Co však dělat v případě, že nemáme potřebné údaje k přepisu odběrného místa nebo pokud nebyla se stávajícím zákazníkem řádně ukončen smluvní vztah z důvodu úmrtí nebo jeho odstěhování neznámo kam? V tomto případě je nutné doložit úmrtní list nebo čestné prohlášení, ve kterém je třeba odůvodnit žádost o přepis a prokázat vztah k nemovitosti.

Pokud bychom si i nadále nevěděli rady neváhejme se obrátit na zákaznickou linku, která je většinou k dispozici 24 hodin denně 7 dní v týdnu, kde nám s problémem poradí ochotní poradci. Přejeme všem pevné nervy a zdárný přepis.

Blog

Podobné články