Článek

Revitalizace bytového domu – je výhodnější vzít si úvěr nebo na ni naspořit?

Revitalizace bytového domu – je výhodnější vzít si úvěr nebo na ni naspořit?

Bydlíte v bytovém domě se značně zanedbanou nebo nulovou údržbou? Řešíte na schůzích společenství vlastníků jednotek, jak nastalou věc řešit? Vzít si úvěr nebo naopak naspořit do fondu oprav. Snad vám pár řádek níže pomůže v rozhodování, která varianta je výhodnější.

Obsah

Nejčastější nedostatky bytových domů:

  • původní okna – netěsnící, špatný tepelný odpor
  • fasáda – opadává omítka, nepěkný vzhled
  • tepelné izolace – žádné nebo zcela nevyhovující
  • střecha před koncem životnosti (zatékání)
  • výtah – vyžaduje generální opravu nebo výměnu
  • nebezpečný stav balkonů a stávajícího zábradlí

Pokud výše popsané nedostatky nebudete včas řešit, začne se citelně snižovat komfort bydlení a naopak se začnou značně zvyšovat měsíční výdaje za energie. Mezi největší položku patří náklady na vytápění. Vhodně provedená revitalizace bytového domu (výměna oken, zateplení) a zvolením správného způsobu vytápění naopak můžete výrazně ušetřit.

Efektivní vytápění bytového domu

Ptáte se jak na to? Trend dodavatelů je neustále zvedat paušální poplatek za distribuci (i když neodeberete ani jeden m2 plynu, ani jednu kW el. energie, stejně budete platit tisíce korun měsíčně). Dle mého názoru je tedy ideální zvolit si v domě po revitalizaci elektrické vytápění (odpadnou platby paušálních poplatků za plyn) a jako bonus dostaneme zvýhodněnou sazbu elektřiny na ostatní spotřebu. Říkáte si elektrické vytápění je drahé? To možná platilo před lety, ale doba se mění. Díky snížení energetické náročnosti budovy (revitalizací) a využitím účinnějších materiálů při realizaci el. vytápění. Velká výhoda el. vytápění je i snadná regulace a měření spotřeby, které umožní další úspory.

Bytový dům Přadlácká Brno pohled na balkony

Revitalizovaný bytový dům v centru Brna

Výhody jednorázové opravy domu

Udělat vše najednou nebo postupně? Vzhledem k tomu, že se cena jednotlivých oprav neliší, ale zásadní je úspora financí při neopakování se nákladů (jeden zábor pozemku, jedno zařízení staveniště, jeden pronájem a stavba lešení, hromadný odvoz a dovoz materiálů, jeden generální úklid), tak se nabízí řešit vše najednou. Dalšími argumenty pro takové řešení je vyřízení pouze jediného úvěru (jedny poplatky, jeden odhad atd.) snadnější papírování a nižší požadavky na zajištění úvěru. Určitě se tedy vyplatí provést opravy zároveň.

Úvěr na revitalizaci bytového domu

Argumenty hovoří jasně, je výhodnější vzít si úvěr než spořit. Jednoduše řečeno místo měsíční úložky do fondu oprav platíte splátku úvěru (zpravidla celková platba dle evidenčního listu zůstává stejná, někdy i nižší). Ale estetický dopad, několikanásobné zvýšení komfortu bydlení si užíváte okamžitě, ne až naspoříte. Příjemným bonusem je také prodloužení životnosti a zvýšení tržní hodnoty nemovitosti.

Závěrem si tedy dovolím konstatovat, že dle mých dosavadních praktických zkušeností, je kompletní revitalizace bytového domu pomocí úvěru tím nejúčinnějším způsobem řešení s nejvýhodnějším ekonomickým dopadem pro vlastníky bytového domu.

Blog

Podobné články