Článek

Proč se provádí údržba vybavení bytu

Proč se provádí údržba vybavení bytu

Mnoho lidí zapomíná a někdy ani netuší, jaké úkony je nutné v bytech pravidelně provádět v rámci údržby jeho vybavení, pro jeho delší životnost. Často se údržba bytu provádí, až když nám přestane vybavení sloužit k účelu, ke kterému je určeno, případně nefunguje zcela správně, nebo není-li jeho provoz tichý.

Nejčastějším příkladem jsou okna a dveře. Dokud kování na oknech chodí a nedrhne, dveře jdou otvírat a nevržou, nezůstane-li nám klika v ruce, ruku na srdce, zpravidla žádnou údržbu neprovádíme. A to může být příčinou nevratného poškození některé ze součástí.

A jak by měla probíhat údržba základního vybavení bytu?

Obsah

Okna

Pokud nebudete provádět pravidelné promazání kování oken, dochází k jeho vyššímu opotřebení a zkracuje se jeho životnost. Důsledkem může být i ztráta funkce, kterou běžně okno poskytovalo. Příkladem může být nefungující ventilace. Přitom stačí 2 x ročně okno promazat, například silikonovým olejem, který se aplikuje na pohyblivé části (vždy je na kování označeno olejničkou).

Dveře

U dveří se nejčastěji vyskytují dvě závady. Vrzání a uvolněné kování. Mazat stačí opět cca 2 x za rok. Vysadí se dveře, namažou panty a dveře zase nasadí. Některá kování lze promazat bez nutnosti dveře vysazovat. Lze opět použít silikonový olej. Kování vyžaduje zpravidla údržbu častěji, zhruba 1 x za 3 měsíce by se mělo provést utažení šroubků držících kliku imbusovým klíčem.

Kohouty a kohoutky

U oken a dveří jde spíše o věc známou a opomíjenou, méně známou je například nutnost ošetřovat veškeré uzavírací ventily pod umyvadly a dřezy, k pračce, bojleru a podobně. Tyto kohouty by se měli v pravidelných intervalech, minimálně 1 x ročně protočit, aby nedocházelo k jejich „zarostení“. Mohlo by nastat, že by je nebylo možné uzavřít a neplnily by svou funkci. Platí to i pro všechny uzávěry na topení a vodě, které jsou na vedení osazené, ale nevyužívají se (např. uzávěry stoupaček).

Baterie

Dalším málo známým faktem je nutnost provést promazání přepínače na sprchu u vanových baterií. Pokud se nepromaže, přestane plnit svou funkci a zasekne se v jedné z poloh napouštění vany/sprcha. Přitom opět stačí použít silikonový olej cca 2 x za rok a přepínací píst promazat (zde je nutno ověřit v návodu na údržbu, jaké mazadlo lze použít).

Bytový dům Soběšická Brno koupelna

Vybavení koupelen je velmi náchylné, a proto je důležitá pravidelná údržba

Ventilátory

I ventilátory v koupelnách a na WC je potřeba udržovat. Opět cca 2 x do roka je potřeba vyčistit filtr, který je za mřížkou, aby byl odtah efektivní, motor se nepřehříval a nespálil se. K filtru, je-li součástí ventilátoru se lze dostat odděláním mřížky, která může být našroubována nebo nacvaknutá. Obdobně to platí pro filtry v digestořích, jsou-li jejich součástí.

Sprchy

Zde často dochází k závadám spojených s ucpaným sifonem. Jeho pročištění se nejčastěji provádí, až když sprcha neodtéká. Tento způsob má za následek usazování nečistot na potrubí dále od zaústění a jeho „zarostení“, které se následně, zejména u delšího připojovacího potrubí, musí v některých případech řešit až demontáží sprchového koutu a jeho výměnou.

U sprch je nutno promazávat i pojezdy, a to přípravky určenými výrobci, které jsou uvedeny v návodu na údržbu.

Seznam je možné rozšířit o spoustu dalšího vybavení bytů, jako jsou rolety, klimatizace, rekuperace a podobně. Zde jsem se spíše zaměřil na údržbu vybavení, které je součástí téměř každého bytu.

Blog

Podobné články