Článek

Advokátní úschova při prodeji bytu

Advokátní úschova při prodeji bytu

Úschova finančních prostředků je nástroj, který slouží k ochraně peněz při transakci mezi dvěma stranami. Při úschově peněz složí jedna ze stran (kupující) peníze pro druhou stranu (prodávající) na zvláštní účet k tomu zřízený, vedený u třetí, této obchodní transakce nezúčastněné, strany. Teprve při naplnění předmětu obchodu a splnění všech podmínek smlouvy, jsou peníze uvolněny prodávajícímu. Do té doby nemůže s penězi disponovat ani jedna ze zúčastněných stran.

Obsah

Kdo poskytuje advokátní úschovu

K účtu má přístup dle smlouvy pouze třetí, tedy nezávislá osoba. Třetí stranou může být advokát, notář nebo jiný pověřený a hlavně prověřený subjekt. Ustálené slovní spojení advokátní úschova však již samo o sobě napovídá, že nejčastěji touto třetí stranou je zpravidla advokát. Je tomu tak především proto, že se jedná o úschovu z hlediska bezpečnosti nejefektivnější, jelikož je definována zákonem a na dodržování pravidel při její realizaci dohlíží Česká advokátní komora.

Advokátní úschovny a prodej nemovitosti

Advokátní úschovy je nejčastěji využíváno právě při obchodování s nemovitostmi, kdy většina obchodních transakcí je realizována mezi prodávajícím a kupujícím zprostředkovaně prostřednictvím realitní kanceláře. V takových situacích, kdy do celého procesu vstupuje 3 a více subjektů, celá obchodní transakce trvá vzhledem ke lhůtám na katastru v řádu několika týdnů a nejedná se zrovna o zanedbatelné částky, ba naopak pro někoho jde o životní úspory, se tento postup nabízí a je až dogmaticky klienty vyžadován.

Jsou peníze vždy bezpečí?

Za úschovu peněz u právníků či notářů se odměna za takovou službu pohybuje v řádu několika tisíc korun. Proto bylo jen otázkou času, než službu úschovy peněz při realizovaném prodeji nemovitosti začaly nabízet i samy realitní kanceláře. V případě realitek se však za samostatnou úschovu většinou nic neplatí, protože poplatek je zahrnutý v provizi za zprostředkování obchodu s nemovitostí. Nevýhodou této formy úschovy je především skutečnost, že je nejméně bezpečná, protože výplata peněz není zákonem ošetřená a rozhodně ji nedoporučuji. Avšak tak jako v životě nic není jisté, ani instituce úschovy není stoprocentní zárukou ochrany peněz a to jak advokátní, tak u notáře. Tím rizikem je lidský faktor, kdy v případě, že někdo chce obejít zákon, tak ho obejde, bez ohledu na to, jak je vše právně a zákonně ošetřeno či nikoliv. Takových případů zpronevěry financí z úschovy už proběhlo nepočítaně.

Rizika při nákupu od developera

U prodejů nemovitostí „z druhé ruky“ je zvykem využívat při koupi advokátní úschovu. Při prodeji novostaveb a obecně bytů od developerů se však můžeme setkat s naprostým opakem. Nejedná se jen o absenci advokátní úschovy, ale klienti dokonce platí statisícové částky přímo developerovi, aniž by stavba započala. Většina novostaveb se prodá již ve fázi hrubé stavby. Lidé zcela nezištně přistupují na podmínky určené investorem a respektují je bez výhrad. Přitom se ani nepozastaví se nad bezpečností celé transakce.

Zvolit advokátní úschovu či nikoliv?

Jak se zařídit při koupi nemovitosti? Rozhodnutí, tak jako ve všem, je vždy jen a jen na vás. Je vždy dobré si promyslet, zda celý proces ještě řešit s další nezúčastněnou stranou při volbě úschovy. Zatěžovat se dalšími papíry, podpisy a celý proces tím zpomalit, či zvolit jednoduchý proces koupě mezi dvěma stranami podpořený dobře nastavenou smlouvou. Ať tak či onak, je dobré si v případě advokátní úschovy vybrat kvalitního schovatele. Prověřte si jeho reference, protože u developera to platí dvojnásob. Spolehlivým ukazatelem jsou reference a doporučení spokojených klientů a transparentnost celého procesu a jednání.

Blog

Podobné články