Článek

Co dělat při vytopení bytu?

Co dělat při vytopení bytu?

Snad vás to nepotkalo a nepotká…pokud ale otevřete dveře svého bytu a přes nos a kůži detekujete zvýšenou vlhkost, pravděpodobně vás to potkalo. Vytopení. Jak postupovat, abychom zabránili ještě větším škodám?

Obsah

Zjistit příčinu vytopení

Mokrý strop ukáže na problém u sousedů nebo se střechou. Pokud je strop suchý, bude problém přímo u vás v bytě. V obou případech je nejčastější příčinou porušený rozvod vody nebo odpadu, prasklý rozvod topení, netěsnost připojovacího šroubení radiátoru, vyteklá pračka nebo myčka nádobí.

Zastavit přísun další vody

Po zjištění příčiny je potřeba co nejrychleji zastavit další přísun vody do bytu. Tedy zaklepejte u sousedů, máte-li mokrý strop a požádejte je, aby si vypli přívod vody. Zastavte uzávěr vody pro váš byt, je-li zdroj vlhkosti tam. V horším případě zastavte uzávěr vody nebo topení či jednotlivou stupačku pro celý dům.

Á propos: víte, kde máte uzávěr vody v bytě? A víte, kde je v domě hlavní uzávěr vody a topení či uzávěry pro jednotlivé stupačky? Pokud nevíte, kontaktujte vaše SVJ s žádostí, aby vám to sdělili. Nikdy nevíte, kdy se vám tyto znalosti o domě mohou hodit.

Zkontrolovat elektroinstalaci v bytě

Vypněte přívod elektřiny pro byt. Nechcete-li zvýšit pravděpodobnost, že kromě vytopení ještě také vyhoříte, nechejte přívod vypnutý až do té doby, než elektroinstalaci prověří specializovaná firma/montér, který vám vystaví revizi.

Vše důkladně dokumentovat

Pořiďte fotky, video celé události. Sepište si veškeré poškozené části bytu a vybavení. Tato dokumentace se vám bude hodit pro pojistné plnění nebo pro jednání s viníkem potopy o náhradě škody.

Odstranit následky

Z místností vynoste vše, co voda zasáhla. Vytřete. Očistěte a vysušte zasažené přístroje a nábytek. Rozsah škod se projeví až s odstupem času. Je možné, že nábytek budete muset vyhodit, protože se rozklížil, pokroutil nebo se v něm objeví plíseň. Je-li v postižené místnosti plovoucí podlaha, bude nutné ji rozebrat a důkladně vysušit její podkladovou část. Zda budete moci plovoucí podlahu (a soklové lišty) znovu použít, ukáže až čas. Většinou to ale po vytopení možné není. Stěny a stropy zasažené vodou nechejte důkladně vyschnout. Teprve po vyschnutí uvidíte, zda bude nutné před malbou ještě škrábat.

Větrat a topit

Topení zvýší odpařování vody ze stěn, podlah a nábytku. Větrání umožní výměnu vlhkého vzduchu v místnosti. Vysoušeče urychlí celý proces vysoušení. Přečtěte si jaké jsou nejefektivnější techniky správného větrání v domácnosti.

Kontaktovat pojišťovnu

Co nejdříve od vytopení kontaktujte pojišťovnu, která bude událost řešit. Záleží, kdo je viníkem – vy, soused, SVJ? Pokud viník (soused, SVJ) nemá uzavřenou pojistku pro tyto případy, zkuste kontaktovat i svoji pojišťovnu – určitě vám poradí, jak správně postupovat. Než něco vyhodíte do sběrného dvora či kontejneru, domluvte se s likvidátorem škodné události, zda to můžete udělat či ne, abyste se nepřipravili o náhradu škody za danou poškozenou věc.

Prevence: Riziko vytopení sníží pravidelná kontrola všech uzávěrů vody a topení, kontrola přípojných hadic a také rozumné užívání nemovitosti, tedy například nezapínáte pračku a myčku v době, kdy nejste zrovna doma apod.

Blog

Podobné články