Článek

Jak nejlépe investovat?

Jak nejlépe investovat?

Možností, kam investovat volné finanční prostředky, je nespočet. Záleží, jak vysoké riziko jste ochotni podstoupit a jaký očekáváte zisk a likviditu. Nejvhodnější investiční strategii zvolíte tak, že si stanovíte priority těchto tří kritérií. Investice do nemovitostí jsou jedny z nejstabilnějších a zároveň nejméně rizikových. Nicméně mějte na paměti zlaté pravidlo diverzifikace rizika: nikdy nevsázejte vše na jednu kartu.

Každý měsíc ušetříte větší či menší část svých příjmů a přemýšlíte, jak je co nejlépe zhodnotit? Tento článek vám pomůže zorientovat se v různých formách investic. Co můžeme od jednotlivých strategií očekávat?

Obsah

Akcie

Akcie je majetkový cenný papír, jehož majitel vlastní konkrétní podíl na majetku vybrané společnosti. Nákupem akcie získáváte právo majetkové (právo na výplatu dividendy) a rozhodovací (právo na rozhodování o chodu firmy).

Výhody

 • Jednoduchá a rychlá koupě online.
 • V každém okamžiku znáte přesnou hodnotu akcie nebo dluhopisu.
 • V případě vkladu velkého kapitálu máte možnost stát se podílníkem na majetku společnosti a rozhodovat o jejím směřování.

Nevýhody

 • Potřebujete dobré znalosti finančních trhů i dostatečnou jazykovou vybavenost.
 • Abyste vytvořili dostatečně široké portfolio, je třeba vložit větší objem financí.
 • Existuje riziko značného kolísání cen akcií.
 • Z realizace zisků na akciovém trhu vám vyplývají daňové povinnosti.

Dluhopisy

Dluhopis je dlužní cenný papír, jehož majitel vlastní potvrzení ve formě cenného papíru, že konkrétní společnosti či organizaci půjčil finanční prostředky na určitou dobu a za určitý úrok. Jsou to vlastně cenné papíry s pravidelným výnosem, které vydávají zpravidla státy, samosprávné celky nebo firmy, půjčují si tak od investorů potřebný kapitál.

Výhody

 • Stálý přehled o vývoji dluhopisu.
 • Pravidelný a jistý výnos (zejména u státních a komunálních dluhopisů).
 • Nižší výkyvy kurzu dluhopisů v porovnání s akciemi.
 • Snadná prognóza výnosů v budoucnosti.
 • Vyšší výnos než z termínovaných vkladů

Nevýhody

 • Dlouhodobé zhodnocení dluhopisů je nižší než u akcií.
 • Některé dluhopisy jsou pro vysokou nominální hodnotu vkladů pro drobné investory nedostupné.
 • Výnos z pohybu kurzu dluhopisu kolísá v závislosti na úrokových sazbách centrální banky.

Finanční deriváty

Finanční derivát je finanční nástroj, jehož hodnota je založena na jiném finančním nástroji, tzv. podkladovém aktivu. Tím může být akcie, dluhopis nebo komodita. Jejich podstatou je forma termínového obchodu – dochází k určitému zpoždění mezi sjednáním obchodu a jeho plněním. Mezi základní finanční deriváty patří futures, forwardy, opce, warranty a swapy.

Výhody

 • Zvolením vhodné strategie můžete dosáhnout velmi vysokých výnosů.
 • Prostřednictvím finančních derivátů se pojistíte vůči riziku kolísání cen komodit i finančních nástrojů a fixujete tak jejich hodnotu v čase.

Nevýhody

 • Vysoká míra spekulace, značná nejistota a nestabilita.
 • Deriváty jsou mladý finanční nástroj, o jejich budoucím vývoji lze jen polemizovat.

Podílové fondy

Podílový fond je nástrojem, který je spravován investičními společnostmi. Běžné portfolio fondu má padesát až dvě stě různých cenných papírů, což je pro typického investora, který nakupuje samostatně, jen těžko dosažitelné. Klient si může zvolit od velmi konzervativních až po velmi rizikové podílové fondy v souladu se svým rizikovým profilem.

Výhody

 • Investovat můžete již od nízkých částek (např. 500 Kč měsíčně).
 • Každý den přesně víte, jakou má vaše investice hodnotu.
 • Nemusíte sami rozhodovat, které akcie a dluhopisy nakoupíte, podílový fond má v sobě již zahrnuto portfolio cenných papírů.
 • Vysoká likvidita, v případě zpětného odkupu máte finance na účtu v řádů dní.

Nevýhody

 • Výnosy z investic do podílových fondů v čase kolísají.
 • Podílové fondy vám nemohou předem garantovat žádný výnos, ten závisí na situaci na finančních trzích.
 • Není lehké vybrat si „ten pravý“ podílový fond, v České republice jich existuje více než tisíc.

Nemovitosti

Investice do nemovitostí se řadí mezi investiční strategie s poměrně nízkým rizikem a stabilním výnosem. Růst vlivu domácích investorů, podpořený dostatkem kapitálu a důvěrou ve stabilní ekonomiku, vytváří dobré podmínky pro další rozvoj českého realitního trhu. Trend růstu cen nemovitostí pokračuje i nadále.

Výhody

 • Vysoká stabilita: cena nemovitosti nikdy neklesne na nulu. I když se nemovitost znehodnotí, minimálně pozemek svou hodnotu mít bude.
 • Nemovitosti generují pravidelné příjmy z pronájmu nebo jednorázový zisk z případného růstu její prodejní ceny oproti kupní ceně.

Nevýhody

 • Poměrně vysoké pořizovací náklady a nízká likvidita.
 • Aby nemovitost neztrácela na hodnotě, je třeba vynakládat další výdaje na její provoz a rekonstrukce.
 • Cena nemovitosti nelze vždy přesně stanovit – je možné, že ji prodáte za cenu nižší než je její reálná hodnota (pokud vám bude štěstí přát, může tomu být i naopak).

Investování do nemovitostí trochu jinak

Jak vidíme: není investice, jako investice. Právě i v sektoru nemovitostí se může investiční strategie a povaha celého počinu značně lišit. Domy a byty nemusíte nakupovat, udržovat a rekonstruovat vy sami. Nechte to na nás.

Podílejte se na rozvoji města Brna. Společnost ENDEKA vytváří nové možnosti bydlení – při rekonstrukci rodinných a bytových domů zohledňuje atmosféru místa a respektuje původní ráz nemovitosti. Investice do rezidenčních nemovitostí vám přinesou nejen stabilní výnos, ale také možnost být součástí smysluplném projektu a vzniku nového Brna.

Blog

Podobné články